U zal gecontroleerd worden…

Een nieuwe aanpak van de fiscus… aangekondigde controles, en dit om misbruik te vermijden.

Vooreerst wil de administratie af van de mythe dat de kans op controle klein is in België. Voor het jaar 2012 wil de administratie zo 75.000 bedrijven controleren… 10 keer meer dan in 2010!

En men gaat nog een stap verder; men gaat zich immers zeer doelgericht focussen op ‘risicobedrijven’.

Een greep uit de ondernemingen die men sneller en intensiever ‘op het rooster’ wil leggen:

– verkoop via internet (veel administratieve mankementen, vaak foutieve BTW toepassing)
– vruchtgebruikconstructies (waardering, professioneel gebruik, verdeling kosten tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker)
– managementvennootschappen (zijn de vergoedingen verantwoord, bewijs van prestaties, fiscale constructies)
– patrimoniumvennootschappen (professioneel gebruik, meerwaarde op aandelen, misbruik notionele intrestaftrek)

Daarnaast zal er ook aandacht besteed worden aan VZW (onterecht gebruik), sportclubs en loontrekkenden die hun kosten bewijzen.

Hiermee wordt door de administratie een zoveelste signaal gegeven aan het bedrijfsleven dat de lakse houding bij fiscale controles ten einde loopt.