Twee circulaire over de programmawet gepubliceerd

De fiscus publiceerde recent ook een tweede circulaire over de programmawet van december 2009. Een korte inhoud terzake:

 onroerend inkomen
materieel en outillering
Vrijstelling
werkgeversbijdrage en –premie
investering in beveiliging
gift
exploitatie van een uitvinding
sociale dienstencheques
elektrisch voertuig
belastingvermindering op werkloosheidsuitkeringen
inkomsten van Europese parlementsleden
fiscaal stelsel van bezoldigde sportbeoefenaars
pensioenen van niet-inwoners
bevrijdende voorheffing
niet-inwonende zeelieden

Bron: Fisconet (Circulaire nr. AFZ/2009-0836-1 (AFZ 10/2010) du 15.06.2010)