Terug verlaagde roerende voorheffing mogelijk van 15% !

Wie voortaan een kleine vennootschap opricht (met een minimumkapitaal van 18.550 euro) of wie een kapitaalverhoging in geld doorvoert in een bestaande (kleine) vennootschap, krijgt in ruil op latere dividenden op die aandelen een verlaagde roerende voorheffing van 15%. Het normale tarief inzake roerende voorheffing op dividenden bedraagt thans 25%. Wetende dat men ook op intresten 25% roerende voorheffing moet laten vallen, wordt het vandaag erg aantrekkelijk om extra fondsen via kapitaalinjectie in uw vennootschap te steken.

Even een klein voorbeeld ter verduidelijking:

Stel een bestaande BVBA met 18.600 euro volstort kapitaal, bestaande uit 100 aandelen op naam.

Indien deze vennootschap een jaarlijkse winst uitkeert van 50.000 euro (onder vorm van dividend); dan houden de aandeelhouders-natuurlijke personen daar 37.500 euro van over.

Indien deze BVBA thans beslist om via kapitaalsverhoging het kapitaal te verdubbelen (uitgifte van 100 nieuwe aandelen); dan wordt de berekening van het jaarlijks netto dividend als volgt:

50.000 euro te verdelen –> 50% hiervan ter vergoeding van de oude aandelen (tarief RV van 25%)de andere 50% is vergoeding voor de nieuwe aandelen (tarief RV van 15%)

gemiddeld gewogen tarief RV is dan 20%. De aandeelhouders houden dan netto 40.000 euro over; hetzij een winst van 2.500 euro.

Het lijkt ons dan ook erg zinvol om als bestaande aandeelhouder het kapitaal in uw kleine vennootschap te verhogen. Enig addertje onder het gras is dat je 2 jaar moet wachten alvorens je de eerste maal een dividend mag uitkeren aan het verlaagde tarief. Keer je vroeger een dividend uit; zal er een iets hogere roerende voorheffing van toepassing zijn.

In onze ogen blijven dividenduitkeringen de beste manier om geld uit uw vennootschap te halen; het loont dan ook de moeite om een kapitaalsverhoging door te voeren om alzo je netto-dividenden te maximaliseren.

Meer uitleg nodig? Contacteer ons gerust!

 

Bron: TaxWorld