Schijnzelfstandigheid zwaarder aangepakt

In het verleden werd schijnzelfstandigheid geval per geval beoordeeld, waarbij voornamelijk de gezagsrelatie een rol speelde (is er sprake van een “baas”). Vanaf 2013 wordt er echter voor bepaalde sectoren gewerkt met een aftoetslijst (bouw, bewaking, vervoer en schoonmaak). Van zodra er aan 5 van de 9 punten niet voldaan wordt, is er een vermoeden […]

Lees meer...

Schijnzelfstandigheid – eindelijk naar een wettelijk weerlegbaar vermoeden

De vraag of een overeenkomst al dan niet als schijnzelfstandigheid kan worden geherkwalificeerd, werd in het verleden enkel bekeken vanuit het al dan niet aanwezig zijn van een gezagsrelatie. Om deze gezagsrelatie aan te tonen, grepen controlediensten vaak terug naar enkele criteria: al dan niet meerdere cliënten, al dan niet nemen van risico, al dan […]

Lees meer...