Schijnzelfstandige of niet?

Sinds april werd eindelijk (na lang beloofd) de commissie schijnzelfstandigen opgericht. Deze commissie kan oordelen of een bepaald contract al dan niet voldoet aan de eisen om de opdrachtnemer als zelfstandige te aanschouwen. Vooral indien er twijfel kan bestaan omtrent de echtheid van de zelfstandige overeenkomst, is het vatten van de commissie nuttig. Haar advies […]

Lees meer...

Schijnzelfstandigheid… sociale ruling voortaan mogelijk

Vanaf 1/1/2010 wordt voorzien in de mogelijkheid een sociale ruling aan te vragen om uit te maken of uw aannemingscontract inderdaad aanzien zal worden als een zelfstandige activiteit, dan wel als een werknemersstatuut. Hiermee kan rechtsonzekerheid over uw sociaal statuut vermeden worden. De gevolgen en risico’s van schijnzelfstandigheid of schijnwerknemerheid worden bondig in dit artikel […]

Lees meer...