VVPR bis: belangrijke wijzigingen op til

Toevoeging 19/12/2021 – na publicatie van de wettekst blijkt dat er geen nieuwe wachtperiode zal beginnen lopen vanaf volstorting. zie o.a. hier. Er bestaan vandaag 2 fiscale regimes die toelaten om het standaard tarief inzake roerende voorheffing op dividenden (30%) te verlagen tot 15% Enerzijds is er de liquidatiereserve: kort samengevat, je betaalt 10% in […]

Lees meer...

Terug verlaagde roerende voorheffing mogelijk van 15% !

Wie voortaan een kleine vennootschap opricht (met een minimumkapitaal van 18.550 euro) of wie een kapitaalverhoging in geld doorvoert in een bestaande (kleine) vennootschap, krijgt in ruil op latere dividenden op die aandelen een verlaagde roerende voorheffing van 15%. Het normale tarief inzake roerende voorheffing op dividenden bedraagt thans 25%. Wetende dat men ook op […]

Lees meer...

Liquidatiebonus van 10% naar 25%

Het ziet er naar uit dat weldra de liquidatiebonus, dit is de belasting die men betaalt bij het stopzetten van een vennootschap, zal stijgen van 10% naar 25%. Aangezien de maatregel slechts in oktober 2014 van start zal gaan, is het erg zinvol voor bedrijven die op het punt staan te stoppen, hun stopzetting nu […]

Lees meer...

De rijkentaks…

“Rijken kiezen voor anonimiteit”, zo titelt de standaard heden een artikel dat ons leert dat het merendeel van de vermogenden ervoor opteert om de 4% rijkentaks te betalen op hun roerend inkomen, waardoor hun anonimiteit gewaarborgd blijft. Laat ons kort even de huidige wetgeving bekijken. Tot eind 2011 werden de meeste roerende inkomsten (intresten en […]

Lees meer...

Intresten op R/C tussen vennootschappen: vrij van roerende voorheffing

Op intresten betaald op een rekening-courant die bestaat tussen 2 vennootschappen, hoeft geen roerende voorheffing ingehouden te worden. Ons leek het vrij duidelijk; maar blijkbaar waren er toch hier en daar ‘in het veld’ wat praktische problemen. Vandaar dat de fiscus dit nu duidelijk meedeelt aan al haar ambtenaren. Bron: Circulaire nr. Ci.RH.231/577.952 (AAFisc Nr. […]

Lees meer...