Geen zwart meer

De fiscus valt opnieuw binnen bij bedrijven die een kassaprogramma gebruiken waarmee op het einde van de dag aan de omzet kan gesleuteld worden. Zulke grote acties zijn erg doeltreffend, en richten zich niet enkel op de frauderende bedrijven, maar rimpelt als een schokgolf verder door het economisch landschap. Van zodra de fiscus de belastingplichtige […]

Lees meer...

Aftrekbare kost… enkel als het beroepsmatig is!

Soms vergeten belastingplichtigen wel eens dat kosten enkel aftrekbaar zijn in de mate dat ze beroepsinkomsten genereren… of misschien beter verstaanbaar, als de kosten beroepsmatig zijn! En er wordt ook te weinig bij stil gestaan dat het bewijs van dit beroepsmatig karakter door de belastingplichtige moet geleverd worden. Een bloemlezing van enkele recente ervaringen bij […]

Lees meer...

U zal gecontroleerd worden…

Een nieuwe aanpak van de fiscus… aangekondigde controles, en dit om misbruik te vermijden. Vooreerst wil de administratie af van de mythe dat de kans op controle klein is in België. Voor het jaar 2012 wil de administratie zo 75.000 bedrijven controleren… 10 keer meer dan in 2010! En men gaat nog een stap verder; […]

Lees meer...