Sociale actualia in de bouw

Kluwer richtte in samenwerking met Bouwunie recent een seminarie in over sociale actualia in de bouw. Laat me toe even kort enkele kernelementen aan te halen.

Uiteraard is er de stijging van de lonen met de index, verhoogd met 0,3% (dus loonstijging van 0,3% bovenop de index); dit vanaf 1/1/2012

Er zijn kleine wijzigingen aan de toepassing van de mobiliteits- en verplaatsingsvergoedingen. Voor mij was dit nieuwe kost, en ik krijg bij deze extra appreciatie voor de mensen die zich in het bouwbedrijf moeten bezig houden met de ‘onmogelijke’ administratie teneinde de verplaatsingen van hun arbeiders op te volgen en correct uit te betalen. Indien u echter lid bent van Bouwunie (hetgeen we u zeker kunnen aanraden), kan u via hen een eenvoudig te gebruiken excel-tool bekomen die het bijhouden van de administratie aanzienlijk kan verlichten.

Wees trouwens ook gewaarschuwd dat er een verplichting zal komen om per kwartaal uw arbeiders een detail te bezorgen van de mobiliteits- en verplaatsingsvergoedingen. Een handige excel-tabel zal hier meteen dubbele dienst kunnen doen!

Er werd ook aandacht besteed aan het gevaar van het toelaten van woon-werkverkeer met kleine camionetten (type ‘bakkersautootjes’). Voor dit type wagen speelt het te belasten voordeel in natura bij de arbeider. Voorlopig is er nog geen heksenjacht, maar we merken toch dat meer en meer sociale inspecteurs vragen stellen over het gebruik van die camionetten. Het uitbetalen van de verplaatsingsvergoeding aan uw arbeiders ter vergoeding van het woon-werkverkeer kan u in staat stellen om te bewijzen aan de controleur dat de lichte camionetten niet gebruikt worden voor woon-werkverkeer.

Bij sociale inspecties op de bouwwerf wordt ook telkens het arbeidsreglement en uurrooster opgevraagd. Zorg er dus voor dat je hiervan kopies bewaard in alle bedrijfsvoertuigen, zodat het steeds aanwezig is. Sociale inspecteurs zijn bijzonder gevoelig aan het totaal afwezig zijn van deze documenten.

En tot slot wijzen wij nogmaals op het steeds uitgebreidere gebruik van databanken door de sociale diensten. Meer en meer koppelt men informatie aan elkaar om ‘verdachte’ bedrijven te identificeren. We denken dan bij voorbeeld aan de bedrijven waar evenveel gestempeld wordt als er gewerkt wordt; en die dan bij voorbeeld ook nog eens de 130 fiscaalvriendelijke overuren uitbetalen (veel overuren maar toch ook veel stempelen?). Op zich kan dit natuurlijk, maar het is een ‘verdacht’ iets, en deze bedrijven zullen dus iets beter gemonitored worden door de diensten van de sociale inspectie. Hiernaast denken we bijvoorbeeld ook aan ‘abnormaal veel’ geannuleerde dimona-aangiften.

Bron: Bouwunie / Kluwer