Roerende voorheffing: verlaagd, gewoon of verhoogd?

Wie momenteel denkt aan het uitkeren van een dividend, moet rekening houden met de verschillende tarieven inzake roerende voorheffing. We zetten de verschillende mogelijkheden even voor u op een rijtje.

Gewone roerende voorheffing

De gewone voorheffing die u betaalt op een dividend is nog steeds gelijk aan 25%. U houdt dus netto 75% van het uitgekeerde dividend over.

U moet rekening houden met een recente wijziging in de zogenaamde tax shift. Zo verhoogde de regering-Michel vanaf 1/1/2017 deze standaard roerende voorheffing naar 27%.

Liquidatiereserve of “vastklikken van reserves”

Dit is een nieuwe maatregel die in het leven geroepen is voor de kleine vennootschappen. U betaalt bij de aanleg van de liquidatiereserve 10% anticipatieve heffing samen met de vennootschapsbelasting. U kan deze reserve vervolgens belastingvrij uitkeren op het moment van de vereffening. Dit is een ideale maatregel indien u wenst om op lange termijn een reserve op te bouwen.

Na aanleg van de liquidatiereserve, kan u echter ook opteren om voor de vereffening van uw vennootschap deze bijzondere reserve reeds uit te keren. Wacht u minstens 5 jaar nadat de reserve werd aangelegd, mag u deze uitkeren mits het bijbetalen van 5% roerende voorheffing. U betaalt dus 10% bij aanleg en 5% bij uitkering na 5 jaar.

Indien u toch binnen de 5 jaar die bijzondere reserve uitkeert, betaalt u 15% (en in totaliteit dus 25%).

Meer weten, u vindt hier bijkomende informatie.

U keerde in het verleden geen dividend uit? Goed nieuws, dan kan u ook de winsten van 2012 en 2013 reserveren onder de vorm van een liquidatiereserve. Opgelet: hier is wel een deadline!

VVPRbis-aandelen

U verhoogde uw kapitaal na 01/07/2013 of richtte na die datum een nieuwe kleine vennootschap op, dan bent u onderworpen aan de verlaagde roerende voorheffing. Dividenden die voortkomen uit deze nieuwe aandelen zijn onderworpen aan 15% roerende voorheffing na een éénmalige wachtperiode van 3 jaar.

Meer info kan u hier vinden.

Wil u graag meer weten over een specifieke maatregel, neem dan zeker contact op met ons.