Opletten voor internetfraude

In de kranten en verschillende media werd de laatste tijd veel aandacht besteed aan de toenemende internetfraude. Vandaar ook van onze kant een duchtige waarschuwing om op te letten zodat u geen financiële informatie of identiteitsgegevens vrijgeeft aan malafide personen.

Waarop moet u letten?

Emails die blijkbaar verzonden worden door uw bankinstelling. Fraudeurs misbruiken het logo en look van de bank om u te doen geloven dat het om een email van uw bank gaat. In werkelijkheid voegen ze een hyperlink toe die u naar een website stuurt die wel lijkt op die van uw bank (soms zijn de verschillen nauwelijks merkbaar), maar die uiteraard door de fraudeurs wordt onderhouden. Zo bekomen zij uw inlogcodes of andere bankgegevens.

Banken zullen u nooit via email vertrouwelijke informatie vragen, of u attent maken op dit-of-dat probleem. Deze informatie zal steeds persoonlijk gevraagd worden.

Zelfs in dat geval kan u bij twijfel best altijd eerst uw bankfiliaal contacteren.

Een andere vorm van fraude is het informatieverzoek dat via fax of email toekomt, en ogenschijnlijk afkomstig is van één of andere buitenlandse belasting- of bankinstelling. Vanochtend bereikte mij een fax met hoofding “Le service de Trésor, revenue intérieure – formulaire FW-102“. Dit is een vorm van phishing-fraude. Men doet u geloven dat u voor de belastingdiensten een formulier moet invullen met al uw bankgegevens, dit om roerende voorheffing correct in te houden.

In werkelijkheid misbruikt men uw gegevens om zich nadien als uw bedrijf voor te doen (identity theft).

Tip: kijk altijd goed na van wie het document komt. Het formulier bevat bij voorbeeld geen postadres of contactgegevens van een persoon; en vermeld enkel een faxnummer onderaan. Dit is een goed signaal dat het om een frauduleus document gaat.

Tot slot maken we u ook nog eens  attent op de vele reclameronselaars. Weliswaar een misschien minder gevaarlijke vorm van fraude, maar toch kan het ingaan op voorstellen van deze ronselaars u veel geld kosten. Vaak sturen zij u een blad waarop uw bedrijfsgegevens verkeerd vermeld staan (vb een garagist waarbij als activiteit ‘meubelwinkel’ staat). Er staat dan in grote letters “gelieve wijzigingen door te geven, zoniet bestaat het risico dat uw gegevens foutief in onze online directory staan”. Vaak gaat het om een online directory die geen enkele commerciële meerwaarde biedt. Onderaan op de fax staat in erg kleine lettertjes dat, als u het document terugstuurt, u meteen een contract voor 3 jaar aangaat van 1.000 euro per jaar. Weggesmeten geld dus!

Bij deze… een gewaarschuwd man…