Op zoek naar meer rendement?

Denk dan ook eens aan een taxshelter.

Niets dat meer interesse opwekt dan artikels over belastingen ontwijken… en met een taxshelter doe je nu juist dat. Maar juich niet te vroeg. Je betaalt misschien geen belastingen, maar iemand anders gaat wel met een groot deel van het geld lopen… het kleine stukje dat je uiteindelijk bespaart in belastingen, is je winst en bepaalt je rendement. Dat rendement ligt bij toepassing van de taxshelter tussen de 7% en 15%. Mooi meegenomen, maar het blijft een belegging die niet volledig risicovrij is. Zoals altijd geldt in de financiële wereld, meer rendement is gekoppeld aan meer risico.

Maar laten we beginnen bij het begin. Niets zo duidelijk als een voorbeeldje:

  • NoTax BV heeft 400.000 euro winst voor belastingen. Normaal zou deze vennootschap 100.000 euro vennootschapsbelasting moeten betalen (25%). Als de vennootschap een taxshelter storting uitvoert van 35.000 euro, zal zij hierdoor 36.837 euro minder belasting hoeven te betalen… Ben je mee: een betaling van 35.000€ zorgt dat er 36.837€ minder belasting hoeft betaald te worden, je uiteindelijke besparing is dus 1.683€ (of 4,8% van het betaalde bedrag van 35.000€). NoTax betaalt derhalve dus 35.000 euro taxshelter en daarnaast op de rest van de winst nog 63.162 vennootschapsbelasting; in totaal betaalde ze dus (63.162+35.000=) 98.162 euro (in plaats van zonder taxshelter 100.000 euro).

Naast het fiscale voordeel, geven de taxshelter firma’s ook nog een bijkomende rendement. Hierdoor stijgt het financiële rendement naar 7% tot 14%.

Wat zijn de risico’s?

De taxshelter firma zou in faling kunnen gaan, waardoor de belastingaftrekken niet toegekend worden. Dan betaal je jammer genoeg dubbel – én de storting aan het fonds, én de toch verschuldigd geworden belastingen.

Daarnaast moet de taxshelter firma zorgen dat de opgehaalde centen ‘correct’ gebruikt worden. Zonder in detail te gaan, als de producent van de firma bij voorbeeld fraudeert, zal je eveneens het definitieve belastingvoordeel niet krijgen… je betaalt dus opnieuw dubbel!

De meeste taxshelter firma’s hebben voor deze risico’s zelf instrumenten ontworpen om ze te minimaliseren. Denk zo aan bijkomende kredietverzekeringen, interne audits, …. Maar, de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat er wel al ‘onthoofde’ taxshelterfirma’s zijn geweest. De sector heeft uit deze ‘rampen’ haar les wel geleerd, maar voorzichtigheid blijft geboden. Ons advies: blijf bij grote spelers, liefst professioneel ondersteund door een financiële instelling.

Voor elke vennootschap?

Neen, je moet al wel wat belastbare winst hebben alvorens dit interessant wordt. Vooreerst is het voordeel maximaal als je het hoge belastingtarief van 25% betaalt. Zit je met je winst volledig in het lagere tarief van 20%, loont het de moeite niet. Ons advies: vanaf 200.000 euro interessant. Tussen de 100k en 200k kan het profijt opleveren… maar voor het eerder beperkte bedrag zouden wij de tramelant errond niet doorstaan.

Interesse?

Zonder enige garantie op goede afloop en evenmin zonder enige verantwoordelijkheid te nemen; hier twee aanbieders met goede referenties: http://www.taxshelter.be/nl en  BNP Film Finance (via uw lokale BNP agent).

Conclusie

Hou je van wat risico om wat hoger rendement te halen en is je belastbare vennootschapswinst hoog genoeg (+200.000€), dan kan je misschien ook eens kijken naar een taxshelterinvestering.