Nog even de belangrijkste waarschuwingen op een rijtje…

Recent stuurden wij een bericht aan al onze klanten. Graag hernemen we de essentie hiervan ook op onze blog.

Belastingcontroles en boetes

De belangrijkste tendens waar wij u op willen wijzen is de zwaar verstrengde belastingcontrole. Er werd eind 2011 beslist om met ingang van 2010 alle onterechte privé-uitgaven die in de vennootschap worden ingebracht, te beboeten aan 309%.

Hiermee moet definitief een einde gesteld worden aan de mentaliteit van onterechte privé uitgaven als kost in de vennootschap in te brengen. In het verleden werden deze facturen verworpen als uitgave, met een taxatie van 34% tot gevolg. Voortaan zal u zulke facturen dus x3 aan de staat betalen… erg gevaarlijk!  Het als kost opnemen van GSM-, telefoon- of TV abonnementen die niet beroepsmatig gebruikt worden (kinderen, echtgenoten, …) kunnen ook aan 309% beboet worden.

Beroepsmatig karakter

Sinds kort krijgen wij bij belastingcontroles ook steeds vaker de vraag naar het beroepsmatig karakter van beroepsuitgaven. U moet immers als belastingplichtige dit bewijs kunnen leveren. In de praktijk denken we aan volgende zaken:

–          restaurantbonnetjes: best de naam van de persoon (klant/leverancier) vermelden
–          onderhoudswerken aan gebouwen: altijd duidelijk werfadres laten vermelden en aard van de werkzaamheden
–          relatiegeschenken: opletten voor het bedrag (voor grote geschenken moeten inkomstenfiches opgesteld worden!)
–          relatiegeschenken: vermelden aan welke relaties uitgedeeld
–          relatiegeschenken: duidelijk vermelden wat gekocht werd (dus niet gewoon referte ‘relatiegeschenk’ op factuur laten zetten)
–          publiciteit: duidelijk vermelden wat de tegenprestatie is (vb niet enkel ‘sponsoring’, maar wel ‘logovermelding op affiches en flyers’)
–          publiciteit: voor grote bedragen onderliggende contracten kunnen voorleggen
–          lidgelden: bijdragen aan serviceclubs of golfclubs worden in de regel verworpen (in de toekomst x 309%) alhoewel de rechtspraak verdeeld is; wil je toch proberen, zorg dan voor lijsten van verkopen aan relaties die je in de betreffende club hebt gemaakt; en wees bereid om je gelijk te gaan halen bij de rechter
–          investeringen: opletten met zaken zoals wasmachines, ijskasten, sanitair… de controle zal het betreffende toestel willen zien
–          reizen: duidelijke factuur wie er in het hotel verbleven is (al dan niet met familie/partner); op factuur best noteren in kader waarvan de reis gemaakt werd

Wij raden aan om privé uitgaven afzonderlijk bij te houden, zodat privéuitgaven kunnen voorgelegd worden bij een controle. Vb: als er twijfel is of het restaurantbezoek al dan niet beroepsmatig is, kan het helpen om privé-restaurantbonnetjes voor te leggen. Hetzelfde met kabelabonnementen; als je privé reeds een abonnement betaalt, zal het abonnement dat je inbracht in de zaak veel minder problemen opleveren.

Structuur van uw groep

Respecteer de juridische structuur van uw groep van vennootschappen. Leg de uitgaven daar waar de uitgave moet gebeuren. Indien u een patrimoniumvennootschap heeft, zorgt u best dat de grote investeringen m.b.t. het gebouw ook gebeuren in die vennootschap (en niet in de werkvennootschap).

Ook het toepassen van management vergoedingen roept tegenwoordig vragen op bij de fiscus, waarbij men expliciet de vraag stelt om van de geleverde prestaties bewijzen voor te leggen. In de mate dat de prestaties zich beperken tot arbeid waarbij niet meteen documenten worden gecreëerd, is dit soms erg moeilijk. Best agenda’s goed bewaren en dagactiviteiten kunnen aantonen.

BTW aftrek van personenwagens/investeringen

Vanaf dit jaar is de BTW aftrek op personenwagens beperkt tot het beroepsmatig gebruik van die wagen, en met een absoluut maximum van 50%. Als u dus 10.000km per jaar rijdt, en daarvan zijn er slechts 3.000 beroepsmatig, zal uw BTW aftrek beperkt worden tot 30%.

Het grootste probleem bij deze nieuwe regeling is het omkeren van de bewijslast; het zal aan u zijn om te bewijzen dat meer dan 50% van de gereden kilometers beroepsmatig zijn. Dit brengt uiteraard een enorme administratieve rompslomp met zich mee.  Wij raden aan om goed agenda’s te bewaren, ofwel om een logboekje in de wagen te leggen. Het beste bewijs (maar eigenlijk onbetaalbaar) is het installeren van een track en trace in het voertuig.

Over deze maatregel wordt  nog wel door o.a. UNIZO fel gelobbyd, omdat de opbrengst van de maatregel helemaal niet in verhouding staat tot de administratieve rompslomp bij de bedrijven.

Krijg ik controle?

De immer weerkerende vraag… Dit blijft moeilijk te voorspellen. Anderzijds heeft de fiscus een lijst opgesteld van bedrijven die ze de komende 2 jaren ‘in the spotlight’ zet:

–          Webwinkels
–          Vruchtgebruikconstructies
–          Managementvennootschappen
–          Patrimoniumvennootschappen
–          VZW’s

Wat met mijn (fiscale) structuur

Vanaf 1/1/2012 wordt er ook een nieuwe anti-rechtsmisbruikregeling ingevoerd. Dit wil zeggen dat de belastingadministratie een opgezette structuur naast zich kan neerleggen, en een (uiteraard zwaarder belaste) andere constructie in de plaats kan stellen.

Ook hier werd de bewijslast omgedraaid; het is aan de belastingplichtige om te bewijzen dat voor een bepaalde gekozen structuur werd geopteerd omwille van andere redenen dan belastingbesparing. Het wordt dus erg belangrijk een gekozen structuur goed financieel-economisch te onderbouwen.

En hoe moet het nu verder?

Dat men geld zoekt en naar een strengere controle van vennootschappen zou overschakelen, stond  reeds in de sterren geschreven. Maar met de huidige heksenjacht heeft men de balans net iets te ver doen omslaan.

Wij herhalen nogmaals de belangrijke punten waarop u dient te letten binnen uw administratie van de boekhouding:

–          Vermijd privé-uitgaven ten laste van de vennootschap te leggen
–          Noteer op dubieuze facturen de toedracht van de factuur (zorg dat u 2 jaar later nog weet waarom een bepaalde uitgave werd gedaan)
–          Zorg ervoor dat u telkens het professionele karakter van een uitgave kan bewijzen
–          Hou boekhoudkundige bewijzen (o.a. offertes, agenda’s, verslagen en/of emails, …) en stukken goed bij (5 jaar)

Een verwittigt man…