Negatieve loonindexatie in paritair comité 218; opgelet voor de valkuil

Wat al lang in de lucht hing, is werkelijkheid geworden. De indexatie in het paritair comité van de bedienden (PC218) zal per 1/1/2010 een negatieve aanpassing van de lonen teweeg brengen.

Werkgevers kunnen vrijwillig opteren om deze negatieve index niet door te voeren. Opgelet, het is verboden om later deze negatieve indexatie te verrekenen met een positieve indexatie volgend jaar (men mag dus niet volgend jaar de negatieve index verrekenen). Een oplossing kan erin bestaan de negatieve index wel toe te passen, maar tegelijk een (tijdelijke) premie van een jaar in te voeren die het negatieve verschil dekt, en die dan wegvalt vanaf de volgende positieve indexering.

 http://www.admb.be/evap/!evap.nieuws_pagina.show?p_code=2009_23_negatieveindexpc218&p_taal=N