Kiezen voor de minst belastbare weg?

In een recent arrest voor het Hof van Beroep te Luik wordt de administratie teruggefloten wanneer ze probeerde een serie van akten (inbreng van een onroerend goed in een vennootschap, gevolgd door een overdracht van de aandelen aan een nieuwe vennootschap) als veinzing te laten bestempelen.

Het is opmerkelijk dat duidelijk gesteld wordt dat de partijen niet alle juridische gevolgen van hun handelen gerespecteerd hebben. De rechtbank stelt echter dat geen enkele wettelijke verplichting werd geschonden.

De administratie gaat echter wel een vordering in cassatie instellen. Boodschap is voorlopig dat de fiscus opnieuw in problemen komt met haar veinzing-theorie, maar dat anderzijds het opzetten van constructies niet zonder risico is (procederen is immers altijd al een beetje verliezen).

Bron: Fisconet (Arrest van het Hof van beroep te Luik dd. 03.03.2010)