Fusies & overnames… wat met het personeel

Nog te vaak wordt bij fusie of overname van een bedrijf gezondigd tegen de sociale regels… Er bestaat immers een specifieke CAO die overgang van een bedrijf regelt (o.a. anciënniteitsbehoud, continuïteit in de verloning, …). De meest voorkomende fout heeft betrekking tot de uitbetaling van het vakantiegeld. Aangezien de CAO uitgaat van continuïteit, hoeven de personeelsleden dus geen vakantiegeld uit dienst te ontvangen vanwege de overlatende partij.

Wel krijgen zij vakantiegeld het jaar nadien van de overnemende partij, die het dan ook dient te betalen. Jammer genoeg zien we vaak dat bedrijven hiermee geen rekening hielden bij de berekening van de overnameprijs.

Er zijn dus zeker tal van aandachtspunten… Het kan dus zeker geen kwaad om bij fusie of overname uw sociaal secretariaat om goede begeleiding te vragen.