Europa stemt in met arbeidsduurbeperking voor zelfstandige chauffeurs

Het Europees parlement besliste, ondanks hevige kritiek vanuit zelfstandigenorganisaties (en ook Transport Vlaanderen) om de werkweek van de zelfstandige chauffeur (zowel personen- als goederenvervoer) te beperken tot 48 uur / week.

Dit is de eerste keer dat de arbeidstijd van een zelfstandige aan banden wordt gelegd, en schept alzo een zeer gevaarlijk precedent.

Het zal nog een hele tijd duren alvorens deze Europese regelgeving in nationale wetgeving wordt omgezet. Laat ons hopen dat de zelfstandigenorganisaties alsnog via lobbywerk de draagweidte van deze regelgeving wat kunnen versoepelen.

Bron: UNIZO en Zenito