Details regeerakkoord raken bekend

Stilaan worden alle fiscale wijzigingen gepubliceerd. Een beknopte leidraad is dit UNIZO artikel.

De voor onze klanten belangrijkste wijzigingen:

– aanpassing tarief notionele intrestaftrek (3,5% voor KMO’s, 3% voor grote bedrijven)
– berekening van het voordeel alle aard voor personenwagens wordt afhankelijk van CO2 uitstoot en van de cataloguswaarde
– roerende voorheffing: tarief van 15% stijgt naar 21% (sommige dividenden en intresten)
– dit tarief van roerende voorheffing stijgt naar 25% indien er meer dan 20.000 euro roerende inkomsten zijn (opgelet: bij een dividenduitkering uit uw eigen firma is dat vaak het geval!)
– meerwaarden op aandelen minder dan 1 jaar in bezit worden belastbaar aan 25%
– voordeel gratis woonst wordt opgetrokken; alsook dan van gratis electriciteit en verwarming
– stortingen in groepsverzekeringen (IPT verzekeringen) worden geplafonneerd (het pensioen mag niet meer bedragen dan het hoogste overheidspensioen)
– intern aangelegde pensioentoezegging moeten binnen 3 jaar extern gezet worden (en ondergaan verzekeringstaks van 4,4%)
– thin-cap regel: door een vennootschap betaalde intresten op intragroepleningen zijn niet aftrekbaar indien de leningen meer bedragen dan 5x het eigen vermogen
– anti-misbruikbepaling: de fiscus zal gemakkelijker akten en constructies kunnen herkwalificeren
– vruchtgebruikconstructies: strengere controles
– cash betalingen: momenteel mogen cash betalingen niet voor bedragen over 15.000 euro; deze grens wordt verlaagd naar 3.000 euro in 2014
– buitenlandse rekeningen moeten verplicht geregistreerd worden in een centrale databank (waar reeds alle Belgische rekeningen gepubliceerd zijn)

 

We zien toch ook één goed kantje aan het verhaal… de roerende voorheffing op de liquidatiebonus (bij vereffening van een vennootschap) blijft 10%, mede dankzij druk vanuit UNIZO.

 

Bron: UNIZO

4 thoughts on “Details regeerakkoord raken bekend

  1. Hoeveel bedraagt het hoogste overheidspensioen waarop men zich zou gaan baseren voor de nieuwe berekening van de 80 % regel ?

Comments are closed.