De investeringsaftrek… terug van nooit weggeweest

In onze vorige post verwezen we reeds naar de heringevoerde investeringsaftrek.

 

Heringevoerd… want in 2007 schrapte de regering naar aanleiding van de invoering van de notionele intrestaftrek deze gewone investeringsaftrek voor alle vennootschappen. Ook de toen veel toegepaste gespreide investeringsaftrek verdween.

 

Maar we vergeten al wel eens te gemakkelijk dat bijzondere investeringsaftrekken bleven bestaan. We zetten nog even op een rij welke fiscale gunstregimes er nog bestaan en voor welke investeringen je welke aftrekken hiervoor krijgt (voor aanslagjaar 2014)!

 

Voor alle vennootschappen

  • Investeringen in energiebesparende uitgaven (14,5%)
  • Milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkelingen (14,5%) >

(voor deze investeringen is een speciaal attest nodig dat je bij gewestelijke instanties aanvraagt!)

  • Octrooien (14,5%)
  • Zeeschepen (30%)
  • Investeringen voor productie en recyclage herbruikbare verpakkingen (3%)
  • Investeringen in rookafzuiging en verluchtingssystemen (14,5%)

 

Enkel voor kleine vennootschappen

  • Investeringen beveiliging van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen (21,5%)

 

Heb je hier vragen over? Neem contact op en bespreek je investeringsplannen met ons.