Cryptomunten… wat moeten we ermee?

Cryptomunten roepen vandaag best wel wat vragen op… niet alleen bij de boekhouder maar ook bij onze klanten. Het is inderdaad niet altijd even simpel bestaande rechtsregels los te laten op dit allegaartje van digitale toepassingen. Het feit dat wetgever, rechtbanken, adviesinstanties zoals de Nationale Bank, rulingcommissie of Commissie voor Boekhoudkundige Normen, steeds achter de feiten aan hollen, maakt het er niet simpeler op. Recent werden zo rulings afgeleverd die inmiddels al door de realiteit achterhaald zijn.

We beginnen met ons besluit: als je niet weet waar je mee bezig bent, blijf er dan af. Ondanks het groeiend succes van cryptomunten, blijft de hele sfeer errond toch hangen in onzekerheid, speculatie, juridische vaagheid. Zeker in vennootschappen horen crypto’s mijns inziens niet thuis – tenzij je er je beroepsactiviteit rond bouwt (bij voorbeeld de consultant inzake digitale currencies). Daarnaast kunnen internationaal opererende bedrijven vandaag mogelijks zinvol met crypto’s omgaan als betaalvehikel.

Vergeet niet dat alle reguliere instanties (zoals banken, fiscus, boekhouders, …) nog steeds opdracht hebben om met de nodige argwaan naar deze structuren te kijken. Een bankier vertelde me onlangs dat (grote) vermogens afkomstig van crypto’s bij hun instelling niet aanvaard werden… wat ben je met veel crypto’s als je het niet vertaald krijgt naar standaard besteedbare euro’s?

Voor zij die er zich toch aan willen wagen, hierbij hetgeen we vandaag weten over hoe de overheid kijkt naar dergelijke instrumenten.

Personenbelasting

  • Trading in virtuele currencies wordt aanzien als speculatief; winsten zullen dus vrij snel het etiket krijgen van belastbare (speculatieve) meerwaarden. Het blijft moeilijk controleurs overtuigd te krijgen van het ‘normale beheer van een privévermogen’ inzake crypto’s.
  • Indien de transacties en geldstromen dermate ingewikkeld worden of veelvuldig plaatsvinden, zal de fiscus des te sneller argumenteren dat het om een beroepsinkomen gaat (marginaal tarief en sociale bijdragen).
  • Over in welke mate minderwaarden/verliezen aftrekbaar zijn van diverse of beroepsinkomen is ook het laatste woord nog niet gezegd – daar lijken we de visie te kunnen onderschrijven dat het, aangezien het niet om aandelen gaat, dat minderwaarden aftrekbare kosten zijn (zie ook ruling 2018.0310 dd 8/5/2018).

Vennootschapsbelasting en -boekhouding

  • Het meest recente advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (2021/16) stelt dat cryptomunten geboekt dienen te worden als een diverse vordering (dus geen geldbelegging en al zeker geen liquide middelen). We stellen ons vragen bij deze kwalificatie… maar het geeft wel opnieuw aan hoe de officiële structuren kijken naar crypto (‘verdacht, onzeker, volatiel, …’). Deze benadering van de CBN gaat voor een stuk voorbij aan het feit dat vandaag sommige cryptomunten dagdagelijks gebruikt kunnen worden in het reguliere commerciële circuit (net zoals een bankrekening). Ook hier zal er allicht in de toekomst wat ‘voorschrijdend inzicht’ zijn.
  • Meerwaarden zijn belastbaar, minderwaarden normaliter aftrekbaar. Let wel dat je goed moet kunnen bewijzen hoe de bedragen verwerkt zijn en hoe je de koers kan bewijzen.

Hoe het er ook voorstaat, crypto’s zijn here to stay. Een duidelijkere omkadering van zowel boekhoudkundige als fiscale verwerking dringt zich op. In tussentijd blijft advisering errond veel boekhouders kopzorgen geven.