BTW verlaging in de horeca en fiscale fraude…

Via antwoord op een mondelinge vraag verheldert Staatssecretaris Bernard Clerfayt wat er nog te wachten staat voor de horeca. Vanaf 1/1/2013 wordt een electronische kassa verplicht voor iedereen, alsook een duidelijke identificatie van het personeel (de black box voor personeelsbeheer). Anderzijds blijft de mogelijkheid open, indien de sector voldoende tegemoet komt aan de fraudebestrijding, om het BTW tarief verder te laten dalen naar 6%.

Ik stel mij vragen bij de BTW verlaging. M.i. een vergiftigd geschenk voor de horeca. De sector kampt met een overcapaciteit (er zijn teveel horecazaken) die enorm drukt op de rentabiliteit. Door een BTW verlaging kunnen veel zaken hun rentabiliteit terug opkrikken; maar als er tegelijkertijd een hele hoop kosten mee stijgen, is het een maat voor niets.

bron: Fisconet (Mondelinge parlementaire vraag nr. 16508 van de heer Georges Gilkinet dd. 17.11.2009 en Mondelinge parlementaire vraag nr. 16577 van de heer Georges Gilkinet dd. 18.11.2009)

Uit de rubriek BTW.