Big brother…

We gaan het hier nu eens niet hebben over GDPR en 25 mei (D-Day minus 1 vandaag)… daarover wordt al genoeg geleuterd op andere pagina’s.

Even een wat meer filosofisch schrijfseltje… GDPR noopt onze bedrijven om discreet om te gaan met wat ze weten over hun klanten en relaties. Bescherming van de privacy dus. Vraagt niemand zich af waarom de overheid zich niet aan dezelfde privacy-regels moet houden?

Is het recht om zich te verstoppen voor de overheid een fundamenteel recht dat ervoor moet zorgen dat je jezelf kan beschermen tegen een te inhalige overheid… of mag de overheid alles over zijn burgers weten in de hoop dat ze haar macht correct gebruikt en via haar alwetendheid zorgt voor een eerlijke en gelijke behandeling van al haar onderdanen? Onderdanen van Venezuela of Zimbabwe zullen ongetwijfeld anders antwoorden dan Jan met de pet in de Belgische straten… something to think about.

Neen, we gaan de vraag niet beantwoorden 🙂 maar ik kan wel verzekeren dat je enkele uurtjes kan discussiëren aan de toog, en dat zelfs dan geen sluitend antwoord zal volgen.

Wat we wel weten, is dat we in Europa zeer hard neigen naar de 2e hypothese… de totale alwetendheid van de overheid.

Sinds kort bestaat er een register van uiteindelijk economische begunstigden. U weet wel, om de zoveel jaar komt de bank bij vennootschappen aankloppen om navraag te doen (bevestigen) wie de aandeelhouders van de vennootschap zijn. Deze verplichting om hun klanten te identificeren geldt trouwens ook voor een rits andere beroepen, waaronder ook wij, de accountants.

In de toekomst zullen de bestuursorganen van vennootschappen ook aan de Belgische overheid moeten melden wie hun aandeelhouders zijn; en deze informatie zal in een centraal register worden bijgehouden.

In de toekomst zal uw belastingcontroleur dus snel een zicht krijgen op alle vennootschappen waarin u een 25% belang heeft…

En zo zijn we bovendien opnieuw een stapje richting vermogensregister opgeschoven… en volgt nadien ook een vermogenstaks? En aan welk tarief…? En dat brengt ons dan meteen opnieuw bij de bovenaan geponeerde vraag… 🙂