Besparen op loon? Denk ook aan uw eigen wedde!

Eén van de eerste zaken die in het vizier komen, wanneer er aan besparen wordt gedacht: de lonen. Er bestaan verschillende manieren om te besparen op personeelskosten. We maken evenwel enkele belangrijke bedenkingen.

 

Een niet al te slimme manier om te besparen op loonkost, is om te werken met lonen die onder de marktnorm liggen. Vermoedelijk kent u wel het spreekwoord: ‘if you pay peanuts, you get monkeys’. Een goede medewerker verdient zijn loon dubbel en dik terug. Een slechte werknemer is en blijft een zware kost, ook al betaalt u hem of haar minder dan normaal.

 

Efficiënte inzet personeel

Besparen op loon is wel slim door het personeel efficiënt in te zetten. Laat hoogopgeleide – en dus dure – medewerkers geen taken uitvoeren die ook door laagopgeleide medewerkers kunnen worden uitgevoerd. Zet uw dure medewerkers in voor de taken waarvoor ze het meeste meerwaarde bieden.

 

Stel uzelf ook de vraag welke taken misschien beter kunnen worden uitbesteed. Gespecialiseerde firma’s slagen er meestal in om bepaalde taken goedkoper uit te voeren dan wanneer u hier eigen personeel op zet.

 

Fiscale gunstmaatregelen?

Controleer ook voortdurend of u optimaal gebruikmaakt van de fiscale gunstregimes die in ons land bestaan om de loonkost enigszins binnen de perken te houden. Zo bestaat de fiscaal interessante loonbonus of kan u profiteren van een aantrekkelijke regeling omtrent overuren. Zorg ervoor, in samenspraak met uw sociaal secretariaat, dat u deze voordelen niet laat liggen.

 

En wat met uw eigen loon?

En last but not least: durf ook naar uw eigen loon te kijken. Dat is ook een kost voor het bedrijf. Hou de financiële draagkracht van uw onderneming om u een riant loon uit te betalen in verhouding met uw levensstandaard. Durf voor beide zaken terug te schakelen wanneer het tijdelijk wat minder gaat.

 

Vermijd ook om – in plaats van uzelf rechtmatig een loon uit te betalen – om geld van de bedrijfsrekening te gebruiken voor privé-uitgaven. Hiermee doet u opnames in rekening-courant, waardoor u een persoonlijke schuld aan uw bedrijf creëert. Dit heeft verschillende grote nadelen