Bericht aan de werkgevers… opmaken van de fiches

Naar goede jaarlijkse gewoonte heeft de administratie zonet haar bericht aan de werkgevers online geplaatst. Dit bericht is niets meer dan een handleiding van hoe de jaarlijkse inkomstenfiches (de gekende loonfiche) moet opgemaakt worden. Uitleg over de fiches 281.50 is er voorlopig nog niet bij.

Bron: FOD Financiën