Belastingvermindering voor startende vennootschappen

Er komt een nieuwe belastingvermindering voor personen die geld inbrengen in een nieuw opgericht bedrijf. Zo kunnen zij 30% of 45% van het door hen ingebrachte bedrag aftrekken van hun persoonlijke belastingen.

 

Voor welke vennootschappen

Kapitaalinbrengen vanaf 1/7/2015 in nieuw opgerichte, kleine vennootschappen vanaf 1/1/2013. Het moet gaan om nieuwe activiteiten (bestaande activiteiten in een nieuwe vennootschap steken, gaat dus niet op). Ook gefuseerde of gesplitste vennootschappen worden uitgesloten.

 

Een vennootschap is klein indien ze op geconsolideerd niveau niet meer dan één van deze criteria overschrijdt:

  • omzet / jaar = 7.300.000
  • balanstotaal = 3.650.000
  • gemiddeld personeelsbestand = 50

 

Voor welke personen

Alle natuurlijke personen, TENZIJ bedrijfsleiders in die betreffende vennootschappen. Bedrijfsleiders kunnen dus geen belastingvermindering genieten voor inbrengen die ze doen in hun eigen vennootschap.

 

Hun echtgenoten, kinderen, … komen voorlopig wel in aanmerking voor de belastingvermindering.

 

De intekenaars moeten de aandelen gedurende 4 volle jaren in bezit houden en de intekening mag maximaal 100.000 euro bedragen. Daarnaast geldt de vermindering enkel voor de eerste 30% aandeel in het kapitaal van de vennootschap. De vermindering en grens wordt per persoon berekend.

 

Belastingvermindering

De belastingvermindering bedraagt 30% van het ingebracht kapitaal. Dit wordt op 45% gebracht indien de vennootschap waarin het geld ingebracht werd, een micro-vennootschap is.

 

Een vennootschap is een microvennootschap indien ze niet meer dan één van deze criteria overschrijdt:

  • omzet / jaar = 350.000
  • balanstotaal = 700.000
  • gemiddeld personeelsbestand = 10

 

Anti-misbruik

Er zijn een aantal uitsluitingen in de wet opgesomd. Voor volgende vennootschappen kan evenmin een belastingvermindering genoten worden bij inbreng van kapitaal:

  • patrimoniumvennootschappen
  • managementvennootschappen
  • vennootschappen die reeds dividenden uitkeerden of kapitaalverminderingen doorvoerden

 

Tot slot mogen de nieuw ingebrachte gelden door de vennootschap niet gebruikt worden voor het zelf verwerven van aandelen of voor het uitkeren van dividenden.
Heeft u vragen over dit artikel, contacteer ons dan gerust!