Be a calimero… want klein is fijn

Vanaf 01/01/2016 is er niet meer alleen sprake van een kleine of een grote vennootschap, er is ook sprake van een microvennootschap. Doordat de microvennootschap is ontstaan, zal de definitie van een kleine vennootschap worden aangepast. We zetten voor u even de nieuwe definities en criteria op een rijtje.

Kleine vennootschap

Een vennootschap is klein zolang er niet 2 opeenvolgende jaren 1 van onderstaande criteria overschreden wordt (je moet dus 2 opeenvolgende jaren een criteria overschrijden alvorens je groot wordt):

  • Omzet: €9.000.000,00
  • Balanstotaal: €4.500.000,00
  • Personeelsleden: 50

De criteria zijn verhoogd en je wordt niet meer automatisch groot indien je 100 personeelsleden in dienst hebt.

Nu is het zo dat verbonden vennootschappen (zelfde aandeelhouder) geconsolideerd worden bekeken. Gemakkelijkheidshalve kan je stellen dat de balansen worden opgeteld om na te gaan of de criteria overschreden worden. Dit is de algemene consolidatieverplichting.
Maar vanaf 01/01/2016 wordt hier een nieuw artikel in het leven geroepen in het Wetboek van Vennootschappen. De verplichting geldt alleen nog voor moedervennootschappen, vennootschappen die een consortium vormen of vennootschappen die zijn opgericht om verslaggeving van bepaalde informatie te ontwijken. Het wordt dus eerder een uitzonderingsregel dan een verplichting.

Microvennootschap

Begin 2016 doet de nieuwe microvennootschap zijn intrede in ons Wetboek van Vennootschappen. Een microvennootschap wordt ook afgetoetst op dezelfde punten als een kleine vennootschap, maar de criteria liggen lager:

  • Omzet: €700.000,00
  • Balanstotaal: €350.000,00
  • Personeelsleden: 10

Indien 1 van de criteria 2 opeenvolgende jaren overschreden wordt, dan word je een kleine of zelfs een grote vennootschap. Dit is afhankelijk van bovenstaande criteria.