Onze waarden

Deze vier drijfveren zijn de fundamenten van onze dienstverlening:


Nauwe klantenrelatie

Onze relatie is cruciaal. Want wij doen veel meer dan uw cijfers verwerken en uw btw-aangiften opvolgen. Daarom leren wij u, uw onderneming en uw doelstellingen grondig kennen via een bezoek. Alleen zo helpen wij u optimaal bij uw beleid.

Kruisbestuiving

Wij betrekken ook uw andere adviseurs bij uw management. Zo vormt een jaarlijks gesprek met uw bankier én uw accountant een belangrijke meerwaarde voor uw financieel beleid.

Trouwe medewerkers

Extra bewijs van onze betrokkenheid? Onze medewerkers werken al jaren voor ons. Deze loyaliteit typeert ons team en ons kantoor. En daarvan plukt u de vruchten.


Eerlijk, ethisch en sociaal engagement

Het goede doel

Wij zijn niet alleen op de wereld. Daarom voelen wij ons medeverantwoordelijk voor onze omgeving. En schenken wij regelmatig bijdragen aan liefdadigheidsinstellingen.

Eerlijke prijzen

Wij garanderen u een correcte prijszetting: u betaalt een vaste maandbijdrage voor uw gekozen dienstverlening. Zekerheid troef dus.

Onafhankelijk, open advies

Ons advies is eerlijk en onafhankelijk. Daar hebt u recht op. Zeker als het minder goed gaat. Want dan onderneemt u meteen actie.

Steun voor starters

Een vliegende start is de snelste weg naar succes. Daarom geven wij starters een financieel duwtje in de rug. Met een gratis financieel plan.

Hart voor ondernemers

Wij steunen de lokale UNIZO-afdeling. En helpen elk jaar een student bij zijn eerste stappen op de werkvloer – met een stageplaats in ons kantoor.


Arbeidsvreugde

Een werknemer levert pas topkwaliteit wanneer hij zich goed voelt in zijn job. Dat hangt af van de jobinhoud, maar ook van de arbeidsomstandigheden. Daarom overleggen wij regelmatig met onze werknemers over hun positie binnen het bedrijf.

Dynamiek en snelheid

Een boekhouder die achter de feiten aanloopt en u pas informeert wanneer het te laat is, daar hebt u niet veel aan. Daarom is het onze doelstelling om u realistische prognoses en proactief advies te bieden. Denk aan budgetteringen, meerjarenplannen, rapporten over marktevoluties, enzovoort. Het resultaat? U onderneemt op tijd actie.