Boekhouder en accountant in de regio Itegem

U zoekt een boekhouder, accountant of fiscalist in de buurt van Itegem?

Ons boekhoudkantoor situeert zich dichtbij Itegem. Wij streven ernaar om kortbij onze klanten te zitten.


Wat willen wij als boekhoudkantoor in de regio Itegem voor u betekenen?

Wij hopen u als klant tot vriend te mogen maken en u te laten delen in onze waarden.

Wij willen als boekhouders en accountants garant staan voor een persoonlijke relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen, kennis van uw onderneming en familiale situatie en oog voor latente opportuniteiten. Onze ontmoetingen moeten voor u vertrouwen opleveren, u de kans bieden om in alle sereniteit belangrijke beslissingen te nemen.

Uw tevredenheid als klant is onze leidraad, zowel voor het dirigeren van onze inspanningen als voor het bepalen van de prijs die u bereid bent hiervoor te betalen.

Dit alles willen wij realiseren middels een grote toegankelijkheid van ons kantoor nabij Itegem, open communicatie en een grote reactiesnelheid.

Het ganse Cannaerts-team laat zich in zijn job leiden door de waarden die alle medewerkers collectief delen: betrokkenheid (met u, uw onderneming en het accountantskantoor), eerlijk/ethisch en sociaal engagement, en (arbeids)vreugde op de werkvloer.Bent u een klant voor ons accountantkantoor / boekhoudkantoor?

Een ideale samenwerking kan pas dan ontstaan als u bereid bent om een vertrouwensrelatie met ons aan te gaan.

Alleen indien de wisselwerking optimaal verloopt, kunnen wij u als raadgever optimaal bijstaan in het leiden van uw onderneming.

Wij doen graag uw administratief werk maar willen ook voor u een meerwaarde betekenen

Bent u op zoek naar een klankbord voor uw bedrijf? Verwacht u meer van uw boekhouder dan het telefoontje met de te betalen maandelijkse BTW? Bent u bereid een langetermijn vertrouwensrelatie aan te gaan?

Wij zullen u alleszins niet teleur stellen.


De beloften van ons boekhoudkantoor en accountantskantoor aan u!

Uw administratieve & fiscale verplichtingen door onze boekhouders en accountants

Hiervan mag u ervan uitgaan dat alle wettelijke verplichtingen stipt opgevolgd worden.

Uw tussentijdse rapporteringen van ons

Wij bezorgen u minstens twee maal per jaar een overzicht van uw resultaten. Dit doen wij uiterlijk 3 maanden na afsluiten van het betreffende kwartaal. Deze resultaten overlopen wij mondeling met u.

Contact tussen de accountant en de klant is onze voornaamste strategische doelstelling.

Deze kwaliteitsnormen vereisen uiteraard ook de medewerking van u als klant. Wij zullen enkele malen per jaar u telefonisch contacteren en u uitnodigen voor een gesprek. Wij drukken er echter op om ook zelf verantwoordelijkheid te nemen, en ons te contacteren als er u iets dwars zit, als u belangrijke bedrijfsmatige beslissingen wil treffen of als u gewoon een klankbord wil.

Als accountant staan wij altijd voor u paraat

Op uw eerste verzoek maken wij de nodige tijd vrij voor u! Wij zitten in de nabijheid van Itegem. Zo zijn we snel bij u of u bent snel bij ons. Snelheid is voor ons een strategisch zwaartepunt; binnen de week beantwoorden wij uw vraag of werken wij met u een oplossing uit voor uw probleem. Onze accountants kunnen u bijstaan in meer zaken dan u denkt:

 • strategisch advies
 • financiële planning
 • vermogensopbouw
 • overdracht handelszaak
 • opstellen waarderingsrapporten
 • kritisch klankbord voor strategische beslissingen

Uw jaarrekening

Als boekhouder zorgen voor een correcte, transparante en uitgebreide jaarlijkse rapportering. Deze rapportering is een goed gevulde bundel die u aan stakeholders kan overhandigen, en bestaat uit:

 • getekende jaarverslagen
 • eventueel de neergelegde versie van de jaarrekening
 • een interne balans met alle detailrekeningen, incl. vergelijking met vorig boekjaar
 • afschrijvingstabellen en samenvattende opgave van de investeringen
 • toelichting bij de verschillende rekeningen, met o.a.
  • Detail van het eigen vermogen
  • Openstaande klanten en leveranciers
  • Detail van de rekening-courant zaakvoerder en/of vennoot
 • analyse van de lopende kredieten en toekomstige aflossingen
 • fiscale berekening en detail van de verworpen uitgaven
 • meerjarenplan
 • met vergelijkende cijfers over meerdere jaren en toekomstige projecties
 • met informatie over evolutie en marges
 • detail omzet klanten en leveranciers
 • financiële analyse van de jaarrekening

Wij hebben het nooit te druk om tijd voor u te maken!

Wilt u een zaak starten?

Gaat u een BVBA, NV of CV opstarten en oprichten in Itegem?

Bent u een startende ondernemer in de omgeving van Itegem?

Gaat u een onderneming oprichten?

Zoekt u advies voor het starten met een eenmanszaak in Itegem?

Wil u een winkel starten en beginnen in Itegem?

Zoekt u een goede accountant en boekhouder die met u meedenkt uit de buurt van Itegem?

Ook voor fiscaal advies en optimalisatie kunnen wij u bijstaan.


Verwacht u meer van uw boekhouder dan de verwerking van uw cijfers en de wettelijke btw-aangiften? Wilt u een klankbord voor uw bedrijf? Een accountant die actief meedenkt en gouden kansen herkent? Zodat u die met beide handen grijpt. Reken dan op Cannaerts Accountants.

Wij maken graag een vrijblijvende afspraak met u om over uw plannen en ideeën te praten.  Bij ons of bij u in Itegem.